Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

decízia - význam cudzieho slova

rozhodnutie, rozhodovanie; riadiaca sféra