Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

decentralizácia - význam cudzieho slova

rozloženie zo stredu na obvod, presun ústrednej právomoci na nižšie orgány