Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

decerebrácia - význam cudzieho slova

ťažké vyradenie centrálneho nervového systému poškodením šedého a bieleho mozgového tkaniva