Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dechlorácia – význam cudzieho slova

odstraňovanie chlóru z vody špeciálnou filtráciou