Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

decimalizácia – význam cudzieho slova

zavádzanie desatinnej sústavy