Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deetatizácia – význam cudzieho slova

odštátnenie, privatizácia