Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deetatizácia - význam cudzieho slova

odštátnenie, privatizácia