Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deexcitácia - význam cudzieho slova

prevedenie vybudeného atómu do základného stavu