Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deexcitácia – význam cudzieho slova

prevedenie vybudeného atómu do základného stavu