Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

defašizácia – význam cudzieho slova

odstraňovanie všetkého, čo súvisí s fašizmom