Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

defekácia - význam cudzieho slova

vyprázdňovanie črevného obsahu, stolice; odstraňovanie necukrov vápenným mliekom