Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

defektológia - význam cudzieho slova

náuka o deťoch s psychickými a telesnými poruchami a nedostatkami