Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

definícia - význam cudzieho slova

vymedzenie pojmu, výmer, presný opis