Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

definitíva – význam cudzieho slova

trvalé ustanovenie do úradu alebo funkcie, pevný, určitý pomer alebo stav