Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

definitívny – význam cudzieho slova

trvalý; konečný