Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

definitívny - význam cudzieho slova

trvalý; konečný