Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

definovať - význam cudzieho slova

presne určiť, poda definíciu, opísať