Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

defoliácia - význam cudzieho slova

odlistenie, umelé odstránenie rastlinných listov