Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deformácia - význam cudzieho slova

znetvorenie, porušenie tvaru, zmena tvaru vonkajšou silou