Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deformovať – význam cudzieho slova

meniť tvar, robiť deformáciu niečoho