Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

defosforácia – význam cudzieho slova

odstraňovanie fosforu z ocele