Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

defosforácia - význam cudzieho slova

odstraňovanie fosforu z ocele