Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

defraudácia - význam cudzieho slova

sprenevera, zneužitie zverených hodnôt