Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

degenerácia – význam cudzieho slova

úpadok, strata schopnosti alebo síl, chátranie, ochabovanie; vývojový ústup, zvrhnutie sa od normálneho alebo progresívneho vývoja