Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

degradácia – význam cudzieho slova

zníženie hodnosti, zosadenie z funkcie, znehodnotenie, trvalý zostup; rozklad makromolekulárnych látok na nízkomolekulárne