Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

degustácia – význam cudzieho slova

ochutnávanie, najmä vín pri znaleckom hodnotení