Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deideologizácia – význam cudzieho slova

odstraňovanie ideologických vplyvov