Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dekantácia – význam cudzieho slova

oddeľovanie kvapalín od tuhých látok (usadenín)