Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deklamácia – význam cudzieho slova

recitácia, prednes, napr. vyhlásenia alebo básne; spev s dôrazom na rytmiku textu alebo slova; krasorečnenie