Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deklasifikácia – význam cudzieho slova

preradenie tovaru do nižšej kvalitatívnej a cenovej skupiny; poníženie niekoho, znehodnotenie, zníženie, zneváženie