Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dekolonizácia - význam cudzieho slova

odstraňovanie všetkých foriem a prejavov koloniálneho systému