Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dekomponovaný – význam cudzieho slova

rozložený