Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dekomponovaný - význam cudzieho slova

rozložený