Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dekoncentrácia - význam cudzieho slova

rozklad, prenesenie pôsobnosti na nižší orgán; nedostatok koncentrácie; nesústredenosť