Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dekontaminácia - význam cudzieho slova

očistenie osôb, predmetov a vzduchu od jedovatých látok, odmorenie; odstraňovanie mikróbov z ľudského alebo zvieracieho tela a z okolitého prostredia