Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dekurzívny - význam cudzieho slova

splatný po určitej lehote, pozadu