Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

delírium – význam cudzieho slova

krátkodobé porušenie vedomia s blúznením a halucináciami