Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

delegácia – význam cudzieho slova

skupina zastupujúca nejaký orgán alebo organizáciu pri jednaní, posolstvo; prenesenie úradného alebo súdneho rozhodovania alebo právomoci na iný ako príslušný orgán