Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

delegovať - význam cudzieho slova

poveriť niekoho zastupovaním v určitej veci