Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

delibácia – význam cudzieho slova

právne uznanie zahraničných rozhodnutí