Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

delibácia - význam cudzieho slova

právne uznanie zahraničných rozhodnutí