Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deliberácia – význam cudzieho slova

uvažovanie, úvaha, premýšľanie, rokovanie