Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deliberačná – význam cudzieho slova

lehota čas na rozmyslenie