Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

delicózny - význam cudzieho slova

ľúbezný, lahodný, rozkošný