Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

delikátny – význam cudzieho slova

lahodný, jemný; chúlostivý, citlivý, vyžadujúci opatrnosť, zvláštny prístup