Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

delimitácia – význam cudzieho slova

vymedzenie, určenie, rozdelenie pôsobnosti