Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demarkačný – význam cudzieho slova

vymedzujúci, rozdeľujúci, hraničný