Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demekológia – význam cudzieho slova

populačná ekológia skúmajúca vzťahy medzi prostredím a populáciou