Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demižon, demižón – význam cudzieho slova

vydutá sklenená nádoba, najčastejše chránená opleteným prútím alebo prúžkami plastu