Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demineralizácia – význam cudzieho slova

zníženie hladiny minerálnych solí v organizme; odstránenie minerálnych solí napr. z vody