Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deminutívum – význam cudzieho slova

zdrobnelina