Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demobilizácia – význam cudzieho slova

prevedenie vojnových síl do mierového stavu, zrušenie vojnového stavu armády