Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demokratický – význam cudzieho slova

ľudový; založený na zásadách demokracie