Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demokratizácia – význam cudzieho slova

presadzovanie a rozvíjanie demokratických zásad