Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demonštratívny - význam cudzieho slova

názorný, demonštračný